Σάββατο στο Bee’s Knees (22.11.2014)

“A goes to Bee’s”, μια guest συνεργασία με δυο αγαπημένους φίλους κι ένα αγαπημένο μαγαζί! Σας περιμένουμε το Σάββατο!

“A goes to Bee’s”, μια guest συνεργασία με δυο αγαπημένους φίλους κι ένα αγαπημένο μαγαζί! Σας περιμένουμε το Σάββατο!