Ανακαλύφθηκε νανοσωματίδιο που θεραπεύει το Ελικοβακτηρίδιο χωρίς αντιβιοτικά

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο La Jolla του San Diego ανακάλυψαν νανοσωματίδιο που είναι αποτελεσματικό και ασφαλές στην εκρίζωσης του Ελικοβακτηριδίου του
πυλωρού χωρίς τη χρήση αντιβιοτικών.

Γράφει ο Γαστρεντερολόγος Χρήστος Ζαβός,

http
://
peptiko
.
gr

Το Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού ( Helicobacter pylori) είναι ένα κοινό βακτηρίδιο του στομάχου που σε ορισμένους ανθρώπους δυνατόν να προκαλέσει πόνο στην άνω κοιλιά
(επιγαστραλγία), φούσκωμα, ναυτία ή έμετο. Η λοίμωξη από Ελικοβακτηρίδιο εντοπίζεται στο στομάχι ή το δωδεκαδάκτυλο (δηλαδή το πρώτο τμήμα
του λεπτού εντέρου) του ανθρώπου. Περίπου οι μισοί ενήλικες Έλληνες έχουν λοίμωξη από Ελικοβακτηρίδιο, αλλά δεν παρουσιάζουν συμπτώματα και συνεπώς οι
περισσότεροι αγνοούν την ύπαρξή του.
Το Ελικοβακτηρίδιο ευθύνεται για γαστρίτιδα, πεπτικό έλκος, αιμορραγία από το ανώτερο πεπτικό, για καρκίνο στομάχου (έχει χαρακτηρισθεί ως
καρκινογόνο τάξης Ι σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας), MALT λέμφωμα, ενώ έχει ενοχοποιηθεί και για πλειάδα εξωεντερικών εκδηλώσεων όπως χρόνιο
γλαύκωμα ανοικτής γωνίας, νόσο Alzheimer, πολλαπλή σκλήρυνση, και άλλες νευροεκφυλιστικές και αγγειακές παθήσεις.
Η θεραπεία εκρίζωσης του Ελικοβακτηριδίου γίνεται με σχήματα αντιβιοτικών. Ένα σημαντικό όμως πρόβλημα αποτελεί η ανάπτυξη αντοχής του Ελικοβακτηριδίου στα
αντιβιοτικά με συνέπεια να απαιτείται θεραπεία με συνδυασμό περισσότερων των 2 αντιβιοτικών για 10 μέρες ή περισσότερο. Ήδη το κλασικό τριπλό σχήμα
εκρίζωσης είναι αναποτελεσματικό στην Ελλάδα εξαιτίας του μεγάλου ποσοστού αντοχής στην κλαριθρομυκίνη. Ακόμη και το σχήμα 2ης γραμμής με κινολόνες δεν
καταφέρνει να εκριζώσει το μικρόβιο στο 100%.
Τη λύση έρχεται να δώσει νέα ανακάλυψη επιστημόνων από το Πανεπιστήμιο La Jolla του San Diego που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο έγκριτο περιοδικόProceedings of the National Academy of Sciences U S A. Ο στόχος των ερευνητών ήταν να αναπτύξουν ένα νανοθεραπευτικό σωματίδιο που
να αντέχει στις δύσκολες συνθήκες του περιβάλλοντος του στομάχου, να σκοτώνει το Ελικοβακτηρίδιο και να μην αναπτύσσεται αντοχή του Ελικοβακτηριδίου στη
νέα θεραπεία.
Το νανοσωματίδιο liposomal linolenic acid (LipoLLA) είναι ένα λιπώδες σωματίδιο (λίπος) που περιέχει λινολενικό οξύ, ένα συστατικό που ανευρίσκεται στα
φυτικά έλαια. Το μέγεθος του LipoLLA είναι 100 nm. Όταν το LipoLLA συναντήσει το Ελικοβακτηρίδιο συνδέεται με την βακτηριακή κυτταρική μεμβράνη. Στη
συνέχεια το λινολενικό οξύ του νανοσωματιδίου LipoLLA χύνεται πάνω στη μεμβράνη του μικροβίου την οποία και διασπά σκοτώνοντας το Ελικοβακτηρίδιο.
Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν σεσημασμένα νανοσωματίδια LipoLLA με ανοσοφθορίζοντες δείκτες, τα οποία χορήγησαν σε ποντίκια με την τροφή τους, και
παρατήρησαν πώς έγινε η διασπορά των νανοσωματιδίων στον βλεννογόνο του στομάχου, δηλαδή στο εσωτερικό τοίχωμα του στομάχου. Σύμφωνα με την μελέτη, τα
νανοσωματίδια δεν προχώρησαν στον υπόλοιπο γαστρεντερικό σωλήνα αλλά παρέμειναν στο στομάχι για τουλάχιστον 24 ώρες έπειτα από τη χορήγηση από το στόμα.
Μετά τη θεραπεία, μετρήθηκε το βακτηριακό φορτίο στο στομάχι καθώς και δείκτες της φλεγμονής. Σε σχέση με τις καθιερωμένες θεραπείες με αντιβιοτικά, τα
νανοσωματίδια LipoLLA ήταν πιο αποτελεσματικά στην εκρίζωση του Ελικοβακτηριδίου. Επιπλέον, τα νανοσωματίδια κατάφεραν να μειώσουν τα επίπεδα των
φλεγμονωδών μεσολαβητών που παράγει το Ελικοβακτηρίδιο, όπως οι ιντερλευκίνες 1β και 6, και ο παράγων νέκρωσης όγκου-α. Τέλος, δεν παρατηρήθηκε τοξικότητα
στα ποντίκια που έλαβαν τη θεραπεία με LipoLLA και δεν παρατηρήθηκε ανάπτυξη αντοχής των Ελικοβακτηριδίων στη νέα θεραπεία με νανοσωματίδια.
Το πρώτο βήμα για την ανεύρεση νέας ασφαλούς και αποτελεσματικής θεραπείας για την εκρίζωση του Ελικοβακτηριδίου επετεύχθη. Αναμένεται συνέχεια της έρευνας
ώστε το LipoLLA να καταστεί περισσότερο σταθερό και αποτελεσματικό προτού ξεκινήσουν οι πρώτες κλινικές μελέτες στον άνθρωπο.
Χρήστος Ζαβός, Γαστρεντερολόγος,

http
://
peptiko
.
gr

Βιβλιογραφία
Thamphiwatana S, Gao W, Obonyo M, Zhang L. In vivo treatment of Helicobacter pylori infection with liposomal linolenic acid reduces colonization and
ameliorates inflammation. Proc Natl Acad Sci U S A. 2014 Nov 24.