Ποδοσφαιρκός αγώνας μνήμης στην Κεφαλονιά – Για τον Πρόεδρο της Εικοσιμίας, Κώστα Μικελάτο

Video του Ionian Channel

Video του Ionian Channel