Εγκρίθηκαν από την Αποκεντρωμένη προϋπολογισμός και Ο.Π.Δ.

Εγκρίθηκαν από την Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλονιάς για την έγκριση προϋπολογισμού και πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Κεφαλονιάς για το οικονομικό έτους 2015.

Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκαν τόσο οι αποφάσεις του Δ.Σ. για το Τεχνικό Προγράμμα του Δήμου αλλά και αυτές που αφορούσαν στην έγκριση του Πίνακα Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2015 και ένταξής του στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ) του Δήμου Κεφαλλονιάς οικ. έτους 2015 των Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Κεφαλλονιάς (Ο.Κ.Α.Π.)», «Δημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου», «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφαλληνίας – Ιθάκης» και «Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κεφαλληνίας – Ιθάκης» αντίστοιχα.

Σύνταξη/επιμέλεια: Κεφαλονίτικα Νέα