Αποκεντρωμένη για την υπόθεση Γ. Λυκούδη: Ο νόμος προβλέπει την ποινή της αργίας

«Ώδινεν όρος και έτεκεν μυν».
Με τη φράση αυτή ο αντιδήμαρχος Κεφαλονιάς Διονύσης Λυκούδης έκλεισε τον σχολιασμό του στο θέμα που έχει προκύψει με την ακύρωση απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση εξ αιτίας της ταυτόχρονης συμμετοχής του δημοτικού συμβούλου Γιάννη Λυκούδη, τόσο στην Οικονομική Επιτροπή που απεφάνθη, όσο και στην εταιρεία που κέρδισε συγκεκριμένο διαγωνισμό.

Με τη φράση αυτή (που σημαίνει «κοιλοπονούσε το όρος αλλά γέννησε ποντικό») ο αντιδήμαρχος θέλησε να υπογραμμίσει ότι γίνεται πολύς θόρυβος για το τίποτα, επαναλαμβάνοντας τον ισχυρισμό ότι ο Γ. Λυκούδης συμμετέχει με ποσοστό όχι μεγαλύτερο του 5% στην συγκεκριμένη εταιρεία. Κάτι αντίστοιχο είχε πει και στην πρόσφατη συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής όπως διαβάσαμε εδώ και εδώ. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι το πρώτο ρεπορτάζ έχει τίτλο «ο μιλάει για όλους και για όλα», όμως και τα δύο έχουν ως μοναδικό θέμα από την κάλυψη της συνεδρίασης την απάντηση που έδωσε ο αντιδήμαρχος για την υπόθεση Γ. Λυκούδη.

Είναι όμως έτσι;

Ο νόμος που επικαλείται ο κ. Διονύσης Λυκούδης και αναφέρεται στο ποσοστό που κατέχει στην εν λόγω εταιρεία είναι ο 3852/2010  – Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) αλλά το άρθρο 13.

Σε αυτόν, όντως αναφέρεται ότι κόλλημα για την εκλογή τους ως δημοτικοί σύμβουλοι έχουν «Γενικοί Διευθυντές, πρόεδροι και μέλη διοικητικών συμβουλίων, διαχειριστές, μέτοχοι και εταίροι κεφαλαιουχικών εταιρειών, που έχουν συμβληθεί με το δήμο, εφόσον το ποσοστό συμμετοχής τους στις εταιρείες υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού κεφαλαίου της εταιρείας, καθώς και εταίροι προσωπικών εταιρειών και κοινοπρακτούντα πρόσωπα, που έχουν συμβληθεί με το δήμο, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης περίπτωσης.»

Όμως αυτό που επισημάναμε στον αντιδήμαρχο στη χθεσινή συνέντευξη τύπου είναι ότι η απόφαση έλεγε κάτι άλλο. Ότι δηλαδή ο κ. Γ. Λυκούδης «είναι ομόρρυθμος εταίρος της εταιρείας ΔΙΑΘΛΑΣΗ Ο.Ε., μίας εκ των δύο συμμετεχουσών εταιρειών στο Διαγωνισμό. Κατά συνέπεια είχε άμεσο υλικό και ηθικό συμφέρον παραβιάζοντας τις διατάξεις του άρθρου 75 (παρ. 9) του β και καθιστώντας την απόφαση άκυρη».

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το πόθεν έσχες του κ. Γ. Λυκούδη, το υπόλοιπο ποσοστό ανήκει στη σύζυγό του.

Τι λέει ο νόμος;

Όπως προαναφέραμε, η απόφαση της Αποκεντρωμένης το άρθρο 75 αναφέρει τα εξής:

9. Μέλος της επιτροπής δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον. Απόφαση που έχει ληφθεί κατά παράβαση της διάταξης αυτής είναι άκυρη. Το μέλος που έλαβε μέρος στη συνεδρίαση διαπράττει σοβαρή παράβαση καθήκοντος και τιμωρείται με την ποινή της αργίας.

Η αλήθεια είναι, ότι όταν του θέσαμε εχθές αυτό το θέμα, ήταν η πρώτη φορά που μπήκε στην πραγματική ουσία της υπόθεσης. Τότε παραδέχτηκε ότι έγινε λάθος, λέγοντας παράλληλα ότι στη συγκεκριμένη απόφαση «ο κ. Γ. Λυκούδης είχε βγει έξω, όμως γύρισε πριν λήξει η συνεδρίαση». Πρόσθεσε επίσης ότι «η Οικονομική Επιτροπή πήρε εκ νέου απόφαση, χωρίς την παρουσία του Γ. Λυκούδη αυτή τη φορά» όπως και το ότι η απόφαση «απλώς επικύρωσε διεθνή διαγωνισμό».

Τι λέει η Αποκεντρωμένη;

Ο προϊστάμενος της Αποκεντρωμένης στην Κεφαλονιά αλλά και το γραφείο της Πάτρας μας επανέλαβαν μονότονα ότι η απόφαση αναφέρεται άρθρο 75 του 3852/2010, μας είπαν ότι έχει δικαίωμα η Οικονομική Επιτροπή να καταθέσει προσφυγή και πρόσθεσαν ότι όντως, ο νόμος προβλέπει την ποινή της αργίας σχολιάζοντας ότι «η διαδικασία θα ακολουθηθεί μέχρι το τέλος».

Σύνταξη/επιμέλεια: Κεφαλονίτικα Νέα