Η απάντηση της Περιφέρειας για το Γηροκομείο – Επανεντάσσεται το έργο

Επανεντάσσονται
στο ΕΣΠΑ 2014-2020 με απόφαση περιφερειάρχη
τα εξής έργα, που είχαν απενταχθεί από
την προηγούμενη περιφερειακή αρχή:

 •   Ειδικό δημοτικό και νηπιαγωγείο
  Ζακύνθου-Οικοδομές εργασίες και Η/Μ
  εγκαταστάσεις προϋπολογισμού 2.784.000.
  Το έργο αφορά στην προσθήκη νέων χώρων
  και διαμορφώσεις στο υπάρχον κτίριο,
  στο οποίο στεγάζεται το ΕΕΕΚ Ζακύνθου.
 • Σχολικό Κέντρο στα Βραγκανιώτικα Δ.Ε.
  Μελιτειέων Κέρκυρας προϋπολογισμού
  2.686.981 που αφορά την κατασκευή διώροφου
  σχολικού κτιρίου πρωτοβάθμιας
  εκπαίδευσης.
 • Ανέγερση του νέου δημοτικού γηροκομείου
  Αργοστολίου Κεφαλονιάς , (Β’ φάση)
  προϋπολογισμού 5.136.906, που αφορά στην
  πλήρη κατασκευή τεσσάρων κτιρίων
  (πτέρυγες Ζ,Ε,Ε’,Η), μηχανολογικός
  εξοπλισμός και πλήρη διαμόρφωση του
  περιβάλλοντος χώρου.

Σύνταξη/επιμέλεια: Κεφαλονίτικα Νέα