Στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου το θέμα με το βενζινάδικο στο Αργοστόλι

Στην Νομική Υπηρεσία του Δήμου παραπέμφθηκε το θέμα του νέου βενζινάδικου στην περιοχή  της Παλιάς Πλάκας, στο για το οποίο αντιδρούν κάτοικοι της περιοχής.

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αργοστολίου Λούκας Νιφοράτος μετέφερε στο την ομόφωνη απόφαση που είχε λάβει το Δ.Σ. για τη μη δημιουργία του βενζινάδικου. Σε αυτή την απόφαση έρχονται να προστεθούν δύο αποφάσεις, η μία του Συμβουλίου Πολεδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ), η οποία επιτρέπει στον επιχειρηματία την δημιουργία και λειτουργία του πρατηρίου υγρών καυσίμων και η άλλη της Πολεοδομίας, που όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος Διονύσης Λυκούδης, ήταν αρνητική.

Έτσι, αφού ακούστηκαν και οι κάτοικοι το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να παραπεμφθεί το θέμα στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου και στη συνέχεια να έρθει και πάλι προς συζήτηση τον επόμενο μήνα.

Σύνταξη/επιμέλεια: Κεφαλονίτικα Νέα