Γ.Γ. Ισότητας: Δεν τηρείται η ποσόστωση σε 4 όργανα του Δήμου Κεφαλονιάς – Κίνδυνος ακύρωσης αποφάσεων

Την επιστολή του Θ. Μιχαλάτου προς την Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, το Γραφείο Γενικού Γραμματέα και το Υπουργείο Εσωτερικών (Γενική Γραμματεία Ισότητας) έδωσε στη δημοσιότητα η Ανεξάρτητη Κεφαλονιά.

Στην επιστολή ξεχωρίζει έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, σύμφωνα με το οποίο υπάρχει κίνδυνος ακύρωσης αποφάσεων 4 οργάνων του Δήμου Κεφαλονιάς, αφού δεν τηρείται η ποσόστωση του 1 προς 3 σε ότι έχει να κάνει με την συμμετοχή των φύλων στις συνθέσεις των Δ.Σ. των οργάνων.

Συγκεκριμένα:

  • Στον ΟΚΑΠ έχουν ορισθεί 3 γυναίκες (αντί για 4) έναντι 14 ανδρών
  • Στην ΔΕΥΑΚ μία γυναίκα έναντι 10 ανδρών στα τακτικά μέλη και μία γυναίκα έναντι πάλι 10 ανδρών στα αναπληρωματικά
  • Στην ΚΕΔΗΚΕ έχουμε μία γυναίκα έναντι 11 ανδρών
  • Το δε Λιμενικό Ταμείο φαίνεται πως ανδροκρατείται εντελώς αφού  δεν υπάρχει καμία γυναίκα έναντι 5 ανδρών. Επίσης, στα αναπληρωματικά μέλη έχουμε πάλι καμία γυναίκα και 4 άνδρες. 
Δείτε τι γράφει η Γ.Γ. Ισότητας

Μετά από αυτή την εξέλιξη, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, αν και προηγουμένως είχε απορρίψει για τυπικούς λόγους ανάλογο αίτημα του Θεόφιλου Μιχαλάτου, ζητάει από τον Δήμο Κεφαλονιάς,  να επανεξετάσει την δυνατότητα στελέχωσης των Δ.Σ. των Οργανισμών με περισσότερες γυναίκες.

Αυτό, παρ’ ότι δεν φαίνεται να είναι δεσμευτικό για τον Δήμο (αν και η γ.γ. έχει σημειώσει τον κίνδυνο να βγουν άκυρες αποφάσεις) αποτελεί μία προσωπική νίκη του Θ. Μιχαλάτου αφού συνέχισε την προσπάθεια παρά την πρώτη «περίεργη» απόφαση της Αποκεντρωμένης.

Σύνταξη/επιμέλεια: Κεφαλονίτικα Νέα