Επί πώλου όνου 16V turbo

πριν μετά υπάρχουν κι αυτά Σύνταξη/επιμέλεια: Κεφαλονίτικα Νέα φωτογραφίες: ereportaz.gr , paraskhnio.gr

πριν
μετά

υπάρχουν κι αυτά
Σύνταξη/επιμέλεια: Κεφαλονίτικα Νέα
φωτογραφίες: ereportaz.gr , paraskhnio.gr