Σε λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας σε Δήμους για 32.433 ανέργους

Σε λειτουργία έχει τεθεί από τις 10 το πρωί η ηλεκτρονική εφαρμογή του μέσω της οποίας οι εγγεγραμμένοι άνεργοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας σε Δήμους, στο πλαίσιο του οποίου θα δημιουργηθούν 32.433 θέσεις απασχόλησης για πέντε μήνες.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με απλό τρόπο, αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου, στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr)  χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο «καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων».