Παρατείνετε η θητεία των διοικήσεων των Τ.Ε.Ι.

Παρατείνετε, με το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε σήμερα στη βουλή, η θητεία των διοικήσεων των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι., η οποία ολοκληρώνεται εντός του 2015. Η παράσταση ισχύει μέχρι τις 31.10.2015.

Στην περίπτωση αποχώρησης μονομελών οργάνων διοίκησης, η Σύγκλητος του ιδρύματος ορίζει αντικαταστάτη από τα μέλη της μέχρι τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας.

Σύνταξη/επιμέλεια: Κεφαλονίτικα Νέα