Άλλα 15′

«Είχα ανάγκη από άλλα 15 λεπτά δημοσιότητας» (Απόστολος Γουόρχολ) Σύνταξη/επιμέλεια: Κεφαλονίτικα Νέα

«Είχα ανάγκη από άλλα 15 λεπτά δημοσιότητας» (Απόστολος Γουόρχολ)

Σύνταξη/επιμέλεια: Κεφαλονίτικα Νέα