Κατατέθηκαν στη Βουλή οι τροπολογίες για τις μετεγγραφές των φοιτητών


Κατατέθηκαν στη Βουλή οι δύο τροπολογίες για τις μετεγγραφές των φοιτητών σύμφωνα με τις οποίες προβλέπονται τα εξής:

– Ο αριθμός των μετεγγραφομένων ισούται τουλάχιστον με το 15% του συνολικού αριθμού εισαχθέντων κατά το έτος 2014-2015 στις ανωτέρω σχολές. Σε περίπτωση ισοψηφίας κατά τη μοριοδότηση, πραγματοποιείται μετεγγραφή όλων των ισοψηφησάντων.

– Η χορήγηση του δικαιώματος μετεγγραφής πραγματοποιείται κατά φθίνουσα σειρά του συνόλου των μορίων που ο δικαιούχος συγκεντρώνει βάσει των προβλεπόμενων κριτηρίων, εισοδηματικών και κοινωνικών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, λαμβάνονται υπόψη τα μόρια εισαγωγής στα ΑΕΙ των αιτούντων κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης.

Σύνταξη/επιμέλεια: Κεφαλονίτικα Νέα