Ο Τζόνι Βαβούρας στην Bodega (10.7.2015)

Σύνταξη/επιμέλεια: Κεφαλονίτικα Νέα

Σύνταξη/επιμέλεια: Κεφαλονίτικα Νέα