Όποιος μπορεί, ας βοηθήσει για την εκκλησιά στα Δαμουλιανάτα

Στις 10-9-15 επισκέφτηκε το χωριό η κ Αθανασιάδου Διευθύντρια του Τεχνικού γραφείου ΔΙΑΣΤΥΛΟΣ.
Είναι το Γραφείο που θα αναλάβει τ Άμεσα μέτρα προστασίας για την εκκλησιά ώστε να αποτραπεί η επέκταση των ανοιγμάτων.
Επί τόπου παρουσία του παπά Νικόλα του εκκλησιαστικού Συμβουλίου και κάποιων χωριανών επισήμανε πως η Κατάσταση έχει χειροτερεύσει Ειδικότερα στην πίσω γωνία στο κάτω νεκροταφείο (Βορειοανατολικά) Εξήγησε την ΜΕΘΟΔΟ που θ ακολουθήσουν για την Προστασία 

Άμεσα μέτρα προστασίας
Προκειμένου να μην επιδεινωθεί περισσότερο η στατική και να προστατευθεί η εκκλησία μέχρι την ΟΛΙΚΗ Αποκατάσταση 

1. Τοποθέτηση ικριώματος σχήματος Π στις δύο μικρότερες πλευρές
του Ναού (Ανατολικά και Δυτικά) κατάλληλα ενισχυμένου για την
εκτέλεση παρόμοιων εργασιών και την ανάληψη πρόσθετων
φορτίων σε περίπτωση καταβίβασης αποκολλημένων τμημάτων.
2. Τοπικές ανατάξεις στα διαταραγμένα τμήματα του λίθινου γείσου
μετά από έλεγχο επιτόπου.
3. Περίδεση του Ναού στη στέψη, μεταξύ των γείσων, σε δύο
τουλάχιστον στάθμες με καλώδιο περίσφιξης που συγκρατείται
με κατάλληλα ελαστικά παρεμβύσματα.
Στο καμπαναριό , θα τοποθετηθεί προσωρινό ικρίωμα πρόσβασης
και προστασίας
Για το θέμα ο πάπα Νικόλας μίλησε στην γιορτή της
Κοίμησης 15-8-15 στο χωριό Είπε οτι η εργασία αυτή είναι
απαραίτητη χωρίς να γνωρίζει την επιδείνωση της Κατάστασης
Για τα οικονομικά επίσης είπε οτι έχουν συγκεντρωθεί χρήματα
από προσφερές του κόσμου αλλά χρειάζονται περισσότερα
Οποίος μπορεί να προσφέρει στην ΔΥΣΚΟΛΗ περίοδο
(που περνάμε όλοι) μπορεί να τα καταθέσει στον
Λογαριασμό του Ιερού Ναού στην Εθνική


Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ
ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΑ
Ι Ν ΥΠ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΑΤΩΝ
ΑΡ ΛΟΓ 293/790014-71

η να επικοινωνησει με

Ιερέα: Πατ. Νικόλαος Θεοφιλάτος (τηλ.6970882338)

Επίτροπο: Δημήτρης Θεοφιλάτος (τηλ.6986501513)
Οι εργασίες θα γίνουν αρχές Οκτώβρη

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ