Τελικά αποτελέσματα από τα εκλογικά τμήματα της Κεφαλονιάς

Αυτά είναι τα τελικά αποτελέσματα από όλα τα εκλογικά τμήματα της Κεφαλονιάς (λείπουν μόνο λίγα τμήματα ετεροδημοτών). Σύνταξη/επιμέλεια: Κεφαλονίτικα Νέα

Αυτά είναι τα τελικά αποτελέσματα από όλα τα εκλογικά τμήματα της Κεφαλονιάς (λείπουν μόνο λίγα τμήματα ετεροδημοτών).

Σύνταξη/επιμέλεια: Κεφαλονίτικα Νέα