Η φωτογραφία της ημέρας: Κόλπος της Σάμης

Φωτογραφία: Παναγής Καβαλλιεράτος Σύνταξη/επιμέλεια: Κεφαλονίτικα Νέα

Φωτογραφία: Παναγής Καβαλλιεράτος

Σύνταξη/επιμέλεια: Κεφαλονίτικα Νέα