Διοκοπές υδροδότησης την Πέμπτη 27.1.2016

Η Κεφαλλονιάς ενημερώνει τους καταναλωτές ότι θα προβεί σε διακοπή της υδροδότησης
στα Ζερβάτα, Γριζάτα, Καταποδάτα & Τζανετάτα, αύριο 27 Ιανουαρίου, λόγω εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης.
Η διακοπή θα γίνει τις πρωινές ώρες, από τις 7.30 π.μ. έως το τέλος των εργασιών εντός της ημέρας.