Εξώδικο της Ένωσης Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών (ΠΕΤΕΕΜ) για το ΕΠΑΛ

Του
Σωματείου με την επωνυμία Πανελλήνια
Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών
Εργαστηριακών Μαθημάτων (ΠΕΤΕΕΜ), Κλάδου
ΤΕ01 – ΠΑΤΕΣ-ΣΕΛΕΤΕ
που
εδρεύει
στην Αθήνα
,
με προσωρινή διεύθυνση τα Γραφεία
της ΕΛΜΕ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ, Θεσσαλονίκης
151, Καλλιθέα, τ.κ. 17610 , ως
νόμιμα εκπροσωπείται.


ΚΑΤΑ
α)
Της

πράξης
1
ης
/15 2 – 2016

του ΠΥΣΔΕ – Περιφερειακού Υπηρεσιακού
Συμβουλίου Δ/θμιας Εκπ/σης Κεφαλονιάς
Ιθάκης.
β)
Της
Πράξης

19η/8-2-2016
Συλλόγου Διδασκόντων ΕΠΑ.Λ Ληξουρίου
γ)
κάθε
άλλης απόφασης και ενεργειών των
διοικητικών υπηρεσιακών οργάνων που
αφορούν τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΤΕ1
του Ν. 1566/85 στην Περιφερειακή Δ/νση
Εκπ/σης Ιονίων Νήσων.
ΠΡΟΣ
 1. Δ/ντή
  ΔΙΔΕ και Πρόεδρο ΠΥΣΔΕ Κεφαλονιάς-Ιθάκης
 2. Μέλη
  ΠΥΣΔΕ Κεφαλονιάς – Ιθάκης
 3. Περιφερειακό
  Δ/ντή Π & Δ Εκπ/σης Ιονίων Νήσων
 4. Διευθυντή
 5. ΟΛΜΕ
  και ΕΛΜΕ-ΚΙ – Αιρετές ΠΥΣΔΕ Κεφαλονιάς
 6. Σώμα
  επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
Λ.
Συγγρού 60- Τ.Κ. 11742 ΑΘΗΝΑ, τηλ. Δ/νση:
email: seedd@seedd.gr

Κοινοποιούμενη
για γνώση προς :
 1. Γραφείο Υπουργού
  Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων –
  Ταχ. Δ/νση: Α.
  Παπανδρέου 37 Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαρούσι

 2. Τον κ. Εισαγγελέα
  Αρείου Πάγου, Λεωφ. Αλεξάνδρας 121, Αθήνα
  115 22
Το Δ.Σ. της ΠΕΤΕΕΜ με
τα
αριθ. Πρωτ.
39/23-11-2015 και
41/21-12-2015, έχει
καταγγείλει
την αλλαγή του λειτουργικού κενού
ειδικότητας ΤΕ01.06 στο ΕΠΑΛ Ληξουρίου,
όπου αφορά την πρόσληψη αναπληρωτή σε
οργανική θέση, λόγω απόσπασης, μόνιμου
εργαστηριακού εκπαιδευτικού της
ειδικότητας Ηλεκτρολόγου ο οποίος έχει
αποσπαστεί για το τρέχον σχολικό έτος
2015-16 σε υπηρεσία της Κέρκυρας.
Το κενό αυτό η Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλονιάς
με τα εμπιστευτικά έγγραφά της προς την
περιφερειακή Δ/νση
Εκπ/σης Ιονίων Νήσων: 1
ο
Δ.Υ. 30-10-2015 και 2
ο
Δ.Υ. 16-11-2015
, ζητούσε
μεταξύ των άλλων λειτουργικών κενών
για αναπλήρωση
και
ενός εκπαιδευτικού εργαστηρίων του
κλάδου ΤΕ01.06

για
πλήρες
ωράριο (19ώρες) για τα εργαστήρια του
ΕΠΑΛ Ληξουρίου.

Η Περιφερειακή Δ/νση
εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων
,
με το αριθ. Πρωτ. 5378/20-11-2015 έγγραφό της,
σε αντίθεση με την εισήγηση του ΠΥΣΔΕ
Κεφαλονιάς και εντελώς αναιτιολόγητα,
άλλαξε το
λειτουργικού κενού του κλάδου ΤΕ01.06

στο ΕΠΑΛ Ληξουρίου,
παραπλανώντας
το Υπουργείο Παιδείας ζήτησε να μην
προσληφθεί αναπληρωτής
εκπαιδευτικός ΤΕ01.06,

αλλά ΠΕ17.03 (!)
Χωρίς καμία εκπαιδευτική
και ηθική νομιμοποίηση, κάνοντας
κατάχρηση των ορίων του προσήκοντος
ελέγχου
, που
οφείλει να πράττει η ΠΔΕ Ιονίων στην
περίπτωση, με κυνικό και απροκάλυπτο
τρόπο «βάφτισε το ψάρι κρέας» και όπως
φαίνεται στο ως άνω έγγραφό της, έστειλε
στα αζήτητα την εργαστηριακή
του ΕΠΑΛ Ληξουρίου και μαζί τους
εκπαιδευτικούς του σχετικού πίνακα των
αναπληρωτών του Υπουργείου Παιδείας.
Με την μεθόδευση αυτή
προσλήφθηκαν για τη μία θέση του
εργαστηριακού κενού στο ΕΠΑΛ Ληξουρίου
δύο (2) αναπληρωτές θεωρητικών μαθημάτων
ειδικότητας του κλάδου ΠΕ17.03, όπου βασικά
τους προσέλαβαν για τις ανάγκες του
μαθήματος της τεχνολογίας σε Γυμνάσια
της περιοχής όπως αναφέρει ο Σύλλογος
Διδασκόντων του ΕΠΑΛ και κατά δεύτερο
λόγο με αποσπασματικά τρόπο για την
κάλυψη των εργαστηριακών ωρών! Μάλιστα
η υπηρεσιακός παράγοντας της περιφερειακής
Δ/νσης, απροκάλυπτα απάντησε σε
ενδιαφερόμενο αναπληρωτή του πίνακα
ΤΕ01.06 ότι δεν θεωρεί προτεραιότητα την
εργαστηριακή εκπαίδευση!
Στον χειρισμό της
υπόθεσης φανερώνεται μια συντεχνιακή
«εμπάθεια» κατά των συναδέλφων του
κλάδου μας σε αυτό το καραμπινάτο
σκάνδαλο, ακουμπάει και το Υπουργείο
Παιδείας. Η υφαρπαγή του λειτουργικού
κενού πρόσληψης αναπληρωτή καθηγητή
εργαστηρίων του κλάδου ΤΕ01.06 του άρθρου
14 Ν.1566/85, στο ΕΠΑΛ Ληξουρίου δεν είναι
τίποτε άλλο από το να υποβαθμίζουν ακόμα
περισσότερο την ΤΕΕ και να στερούν την
δυνατότητα από τους μαθητές στην απόκτηση
βιωματικών τεχνικών γνώσεων και
δεξιοτήτων ως αυριανοί τεχνικοί σε μια
βιομηχανική οικονομία που τόσο πολύ
έχει ανάγκη σήμερα η χώρα μας. Εκτός
και εάν το τελευταίο δεν αφορά κανέναν
«αξιωματούχο» του Υπουργείου.
Το Υπουργείου παιδείας
στις 18-12-2015
μας
γνωστοποίησε το σχετικό έγγραφο με
αριθ. Πρωτ. 5378/20-11-2015
της περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης ιονίων
Νήσων με το οποίο αλλάχτηκε η πρόταση
του ΠΥΣΔΕ Κεφαλονιάς και από λειτουργικό
κενό του κλάδου ΤΕ01.06 μετατράπηκε σε
ΠΕ17.03. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί
ότι το λειτουργικό κενό του κλάδου
ΤΕ01.06 για τα εργαστήρια των ηλεκτρολόγων
του ΕΠΑΛ Ληξουρίου
είχε δημοσιευθεί στις εκπαιδευτικές
ιστοσελίδες από τον αιρετό του ΚΥΣΔΕ
Νεκτάριο Κορδή
στις 9-9-2015!!!
Η διεύθυνση διοίκησης
προσωπικού Δ.Ε.
Τμήμα A΄
(Διορισμών)
του Υπουργείου Παιδείας θα έπρεπε να
είχε διενεργήσει την προβλεπόμενη στις
περιπτώσεις ΕΔΕ, όπως άλλωστε ζητούσαμε,
όσον αφορά και το λόγο που έγινε αυτή η
αλλαγή από την ΠΔΕ Ιονίων νήσων.
Μετά αυτή τη ανεπίτρεπτη
ενέργεια από την Περιφερειακή Δ/νση
Εκπ/σης Ιονίων Νήσων

με την υφαρπαγή
του λειτουργικού κενού ΤΕ01.06 στο ΕΠΑΛ
Ληξουρίου, προβήκαμε σε διάβημα
διαμαρτυρίας
στον
Δ/ντή της ΔΙΔΕ
Κεφαλονιάς
κ.
Μαρκάτο
και του
ζητήσαμε τις
απαραίτητες εξηγήσεις,
χωρίς
να μας δίδεται κάποια πειστική υπηρεσιακή
απάντηση, επί του θέματος. Με διαφαινόμενο
στόχο το «ροκάνισμα» του χρόνου για τον
σιωπηρό παραγκωνισμό του κλάδου των
εργαστηριακών ΤΕ01, από τον φυσικό τους
χώρο.
Στη συνέχεια το
Δ.Σ. της ΠΕΤΕΕΜ ενημέρωσε την ΟΛΜΕ και
την τοπική ΕΛΜΕ-ΚΙ

για την αυθαίρετη ενέργεια του αποκλεισμού
των συναδέλφων του πίνακα των αναπληρωτών
και μάλιστα με μεγάλη διδακτική εμπειρία,
κρούοντας και τον κώδωνα του κινδύνου
για την αλλοίωση του χαρακτήρα της
εργαστηριακής εκπαίδευσης των ΕΠΑΛ.
Μετά όλων αυτών και
έχοντας υπόψη του έγγραφο 1448/4-12-2015,
Εισαγγελία Κεφαλονιάς, υποβάλαμε στη
ΔΙΔΕ Κεφαλονιάς – Ιθάκης έγκαιρα

αίτηση
την με αριθ, πρωτ. 42/23-12-2015, για
συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ,

ώστε να εξετάσει τις καταγγελίες της
ΠΕΤΕΕΜ και σε συνδυασμό με το αίτημα
ενδιαφερομένου συναδέλφου (πρώτου του
πίνακα αναπληρωτών ΤΕ01.06), όπου ζητούσαμε
να προσκληθούμε

(επίσημα) σε αυτή
τη συνεδρίαση για
ακρόαση (αρ. 20 Συντάγματος)

και να παραθέσουμε τις απόψεις μας και
τα στοιχεία, που αποκαλύπτουν την
υπηρεσιακή παρανομία, που έγινε σε βάρος
των συναδέλφων του σχετικού πίνακα των
αναπληρωτών του υπουργείου. Παράλληλα
απαξιώθηκαν το ΠΥΣΔΕ, τα αρμόδια όργανα
των προτάσεων του πίνακα Α και Β
αντίστοιχα, καθώς και ο θεσμός των
εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο Υ.Σ.
Πρακτικές που
παρεκκλίνουν προκλητικά

από την υπηρεσιακή
τάξη,
με επιδίωξη
την κατάργηση του κλάδος ΤΕ01.06, των
εργαστηριακών εφαρμογών και μαζί ο
νόμος πλαίσιο 1566/85, από τα ίδια υπηρεσιακά
όργανα που έχουν ως αποστολή την πιστή
εφαρμογή του. Διακρίνεται και στην
περίπτωση μια «εμπάθεια» κατά των
συναδέλφων του κλάδου των εργαστηριακών,
ενώ δεν γίνονται σεβαστά τα διαχρονικά
κεκτημένα της εργαστηριακής εκπαίδευσης
σύμφωνα με τις αναθέσεις μαθημάτων των
εκπαιδευτικών του κλάδου ΤΕ01 και την
κοινά αποδεκτή παραδοχή, απ’ όλους, για
τον βαθμό δυσκολίας και την επαγγελματική
εμπειρία που χρειάζεται για να σταθεί
κάποιος αξιοπρεπώς στα εργαστήρια των
τεχνικών κατευθύνσεων των ΕΠΑΛ – ΕΚ..

Η ΕΞΩΔΙΚΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΝΣΤΑΣΗ- ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΑ ΕΞΗΣ:
 1. Το υπουργείο Παιδείας
  δεν έχει ασκήσει τις εκ του νόμου
  αρμοδιότητες για τον έλεγχο των
  καταγγελλομένων μας για τον αποκλεισμό
  των εργαστηριακών εκπαιδευτικών κλάδου
  ΤΕ01 από το δικαίωμα να προσληφτούν
  τουλάχιστο ως αναπληρωτές παρά τις
  πραγματικές και ουσιαστικές ανάγκες
  που υπάρχουν στα εργαστήρια, όπως στο
  ΕΠΑΛ Ληξουρίου.
 2. Η Περιφερειακή Δ/νση
  εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων με αλαζονικό
  τρόπο
  δεν έχει
  δικαιολογήσει μέχρι σήμερα την ενέργειά
  της να καταργήσει την οργανική θέση
  του κλάδου ΤΕ1 στο ΕΠΑΛ Ληξουρίου. Από
  πού προκύπτει υπηρεσιακά αυτή η κυνική
  παρέμβασή της να αλλάξει την εισήγηση
  του ΠΥΣΔΕ Κεφαλονιάς-Ιθάκης και αντί
  πρόσληψης για πλήρες ωράριο αναπληρωτή
  ΤΕ01.06 στο ΕΠΑΛ Ληξουρίου, να προκύπτουν
  αναπληρωτές θεωρητικών μαθημάτων.
  Αυτός ο αυθαίρετος
  και αλαζονικός τρόπο άσκησης της
  διοίκησης,
  εκτός
  ότι παρεκκλίνει επικίνδυνα από τους
  αποδεκτά δημοκρατικούς κανόνες της
  χρηστής διοίκησης, καθιερώνει και έναν
  διοικητικό δαρβινισμό. Κάτι πουν δεν
  μπορεί να γίνει αποδεκτό από κανέναν
  εκπαιδευτικό και ελεύθερα σκεπτόμενο
  άνθρωπο διότι αυτές οι πρακτικές έχουν
  καταδικαστεί χρόνια τώρα από το
  συνδικαλιστικό κίνημα. Γιατί
  ορισμένοι «ποιούν» τη νήσσα έως τώρα;
 3. Δέχεται δηλαδή το
  ΠΥΣΔΕ Κεφαλονιάς – Ιθάκης

  (πράξη 1η/15-2-2016),
  στο διατακτικό
  μέρος της απόφασής του, την «επίδικη

  απόφαση» του
  Συλλόγου
  Διδασκόντων
  ,
  που αναρμοδίως πρότεινε,
  ουσιαστικά, την
  κατάργηση της οργανικής θέσης ΤΕ01.06
  στο ΕΠΑΛ Ληξουρίου
  .
  Αντιστρατεύοντας έτσι το θεσμικό
  πλαίσιο, που προβλέπει την διαδικασία
  προσδιορισμού των κενών-πλεονασμάτων
  και των προσλήψεων των αναπληρωτών
  εκπαιδευτικών. Δέχθηκε εκ των υστέρων
  το ΠΥΣΔΕ την άποψη που ουσιαστικά
  πρότεινε το κουκούλωμα της υπόθεσης
  και να θεωρηθούν όλα ως «καλώς καμωμένα»!
  Πέρα και έξω από κάθε εκπαιδευτική και
  παιδαγωγική δεοντολογία η πλειοψηφία
  του ΠΥΣΔΕ νομιμοποίησε, αυθαίρετες και
  ατεκμηρίωτες απόψεις και πρακτικές,
  που η νομιμότητά της είναι προς
  διερεύνηση. ΚΑΚΩΣ και ΟΧΙ ΟΡΘΩΣ, δεν
  υπερασπίστηκε προηγούμενη απόφασή του
  (σχετικό πίνακα λειτουργικών κενών),
  που απέστειλε στο ΚΥΣΔΕ του Υπουργείου
  Παιδείας, αρνήθηκε δηλαδή τον θεσμικό
  του ρόλου και την αποκατάσταση της
  νομιμότητας καθώς και της υπηρεσιακής
  τάξης.
 4. Η ΔΙΔΕ Κεφαλονιάς
  «ενοχικά» δέχθηκε στην ουσία την
  κατάργηση της δικής της εισήγησης, από
  την Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης, στο
  μέρος που αφορούσε τον κλάδο ΤΕ01.06.
 5. Είναι θεσμοθετημένο
  ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων του
  κλάδου ΤΕ1, κατατάσσονται σε συγκεκριμένες
  οργανικές θέσεις, σύμφωνα με την παρ.
  1 του άρθρου 14 του Ν. 1566/85 και έχουν
  διδακτικό και εκπαιδευτικό έργο το
  εργαστήριο σε αντιστοιχία με την
  ειδικότητά του τομέα τους, έναντι όλων
  των άλλων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων
  θεωρητικής κατεύθυνσης. Συγκεκριμένα
  οι εκπαιδευτικοί του κλάδου (ΑΡ1) ΤΕ1
  φέρουν την ιδιότητα του
  «εκπαιδευτικού
  εργαστηρίων και υπευθύνων εργαστηρίων»,
  παρ. 4. ιθ) άρθρου 14 Ν.1566/85.
  Σε
  κάθε περίπτωση ο
  ι
  συνταγματικές
  αρχές
  επιβάλλουν
  την αναλογική
  ισότητα, ισονομία και των ίσων ευκαιριών
  στην εργασία,

  επιβάλλουν δε την ίδια αντιμετώπιση
  όλων των εκπαιδευτικών, που είναι
  διορισμένοι ή και στην αναπλήρωση των
  θέσεων αυτών και ουχί της σκανδαλώδους
  εύνοιας, όπως έγινε στο ΕΠΑΛ Ληξουρίου
  σε συγκεκριμένο κλάδο.
 6. Είναι δε γνωστό ότι
  οι συνάδελφοι της κατηγορίας ΠΕ17.03,
  εμπλέκονται πρόσκαιρα στα εργαστήρια
  για τη συμπλήρωση του ωραρίου τους και
  μόνο και σε σπάνιες περιπτώσεις έχουν
  συνέχεια την επόμενη σχολική χρονιά,
  όπως γίνεται με τους εργαστηριακούς
  εκπαιδευτικούς κλάδου ΤΕ1.
 7. Οι εργαστηριακοί
  εκπαιδευτικοί κλάδου ΤΕ01, λόγω της
  φύσης του εργαστηρίου και του βαθμού
  δυσκολίας, όσον αφορά τη χρήση του
  εξοπλισμού, πρέπει να έχουν τις ανάλογες
  επιδεξιότητες για να ανταποκριθούν
  και δεν είναι υπόθεση διευθέτηση του
  ωραρίου και μόνο. Αυτή η αποτελεσματική
  παρουσία στα εργαστήρια κατευθύνσεων
  των εκπαιδευτικών του κλάδου ΤΕ01 έχει
  να κάνει με την ανάλογη επαγγελματική
  εμπειρία και εξειδίκευση που διαθέτουν,
  ώστε να ασκούν τα κύρια διδακτικά τους
  καθήκοντα, καθώς και των παρεπόμενων
  αυτών με επάρκεια, όπως:
  α)
  την ευθύνη του εργαστηρίου κατεύθυνσης
  κάθε ειδικότητας β)
  τον προγραμματισμό και οργάνωση των
  ασκήσεων, γ)
  την πρόσκαιρη και βραχύβια συντήρηση
  του εργαστηριακού εξοπλισμού, δ)
  των προγραμματισμό προμήθειας και
  αντικατάστασής του εξοπλισμού, ε) την
  εξοικονόμηση πόρων υπέρ του δημοσίου
  συμφέροντος, ε)
  την λήψη όλων των ενδεικνυόμενων μέτρων
  ασφάλειας κατά την εξάσκηση των μαθητών
  και των εκπαιδευτικών εργαστηρίων λόγω
  της αυξημένης επικινδυνότητα στο χώρο
  των τεχνικών ειδικοτήτων και κάθε άλλο
  μέτρο που οι τεχνικές δεξιότητες
  απαιτούν.
 8. Δεν διασφαλίζεται η
  εύρυθμη λειτουργία των εργαστηρίων
  κατεύθυνσης τουλάχιστο σε εκείνα με
  μεγάλο βαθμό δυσκολίας, με απόλυτη
  πληρότητα και ασφάλεια, όταν είναι
  γνωστό ότι το σύνολο των εκπαιδευτικών
  των πολυτεχνικών και τεχνολογικών
  σχολών δεν έχουν πιστοποίηση χρήσης
  του εργαστηριακού εξοπλισμού, σύμφωνα
  και με το υπ. αριθ. 12012/23-10-2015 έγγραφο του
  ΙΕΠ – Υπουργείου παιδείας. Τα εργαστήρια
  κατεύθυνσης τομέα των ΕΠΑΛ και ΕΚ, δεν
  έχουν σχέση με αυτά της γενικής
  τεχνολογίας των γυμνασίων.
 9. Ο Πρόεδρος του ΠΥΣΔΕ
  Κεφαλονιάς

  συγκάλεσε
  (15-2-2016) με
  καθυστέρηση δύο μηνών το
  Υ.Σ.,
  εν
  κρυπτώ
  , για αυτό
  το σοβαρό θέμα, που απασχόλησε την
  εκπαιδευτική κοινότητα και τα ΜΜΕ.
  Χωρίς να
  προσκληθούμε ως κλαδικό σωματείο –

  ως όφειλε να πράξει – με σαφή στόχο – να
  μας φιμώσει – για να επιβάλει τον «γύψο»
  στους εργαστηριακούς καθηγητές, κατά
  παράβαση του Ν. 1264/1982. Προφανώς για να
  συσκοτίσει περισσότερο την υπόθεση
  παρά την αποκάλυψη της αλήθειας και
  όλης αυτής της
  σκευωρίας, που παίχτηκε σε βάρος του
  κλάδου ΤΕ01.06, των μαθητών

  και εκείνων που νόμιμα δικαιούνται να
  εργαστούν στο ΕΠΑΛ Ληξουρίου. Μαθαίνουμε
  ότι ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας εκπ/σης
  Κεφαλονιάς ζήτησε να απορριφτεί η
  πρόταση των δύο αιρετών του ΠΥΣΔΕ, για
  πρόσληψη αναπληρωτή ΤΕ01.06 στο ΕΠΑΛ
  Ληξουρίου, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τη
  διαδικασία που ακολουθήθηκε από την
  ΠΔΕ Ιονίων ως «τυπική
  διαδικασία παράκαμψης του υπηρεσιακού
  συμβουλίου»!!!

  Δηλαδή την «σφαγή
  των αμνών» την βαφτίζουν παράκαμψη!
 10. Δυστυχώς ο Σύλλογος
  διδασκόντων του ΕΠΑΛ Ληξουρίου που
  εμπλέχτηκε απρόσκλητα στην υπόθεση
  λίγο πριν τη συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ, που
  μόνο ο Δ/ντής του σχολείου και Πρόεδρός
  του, γνώριζε πότε θα συνεδριάσει το
  Υ.Σ.
  δέχθηκε να
  χρησιμοποιηθεί ως «πολιορκητικός
  κριός» στην υπόθεση προκαταλαμβάνοντας
  τις εξελίξεις, όπως και έγινε. Ο στόχος
  προφανής. Για την κάλυψη του ηθικού
  αυτουργού του μηχανισμού, που έδρασε
  κατά του κλάδου μας, εξασφαλίζοντας τα
  ανάλογα «λάφυρα» (δείτε το Δ.Τ. των
  καθηγητών ειδικοτήτων). Ελλοχεύει όμως
  ο κίνδυνος να εκτεθούν ακόμα περισσότερο
  από αυτή τους τη συμπεριφορά, διότι όσο
  η υπόθεση βρίσκεται σε εκκρεμότητα και
  ερευνάται είναι πιθανόν να προκύψουν
  και ανάλογες ευθύνες για την καταφανή
  παραβίαση των ορίων των αρμοδιοτήτων
  του παιδαγωγικού οργάνου του σχολείου,
  καθώς και των καθηκόντων αυτών που
  έχουν την ευθύνη για τη νομιμότητα των
  αποφάσεών του. Η απόφαση του Σ.Δ. θυμίζει
  συστημική συνδικαλιστική παράταξη
  αντί παιδαγωγικού οργάνου, που μάλιστα
  επικαλείται και το ήπιο παιδαγωγικό
  και δημιουργικό κλίμα του σχολείου και
  το οποίο «ήρεμο» κλίμα «διασάλευσαν»
  οι «πεπλανημένοι» Πρόεδροι των ΕΛΜΕ
  της χώρας (!)
ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ:
Κόντρα στις νεοφιλελεύθερες μνημονιακές
πολιτικές, στον αυταρχισμό και την
αλαζονία της διοίκησης, ότι ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ
την επαναφορά
της οργανικής θέσεις του κλάδου ΤΕ01.06
στο ΕΠΑΛ Ληξουρίου,

Αγωνιζόμαστε
ενάντια στη δρομολόγηση της συρρίκνωσης
της εργαστηριακής εκπαίδευσης των ΕΠΑΛ.
Δεν θα δεχθούμε
την μετατροπή
της πρακτικής εξάσκησης των μαθητών,
που πρέπει να παρέχεται στο σχολικό
εργαστήριο
σε
ατομική υποχρέωση, απλήρωτης εργασίας,
μέσου του δικτύου της άτυπης
κατάρτισης-μαθητείας του δυϊκού
συστήματος που προωθούν το Ελληνογερμανικό
επιμελητήριο, του υπουργείο παιδείας
και του ΟΑΕΔ.
ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Και
με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου
δικαιώματος, τόσο της ΠΕΤΕΕΜ Κλάδου
ΤΕ1, όσο και του κάθε συναδέλφου μέλους
μας ξεχωριστά
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ
ΕΝΤΟΝΑ

με το παρόν ΕΞΩΔΙΚΟ για ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ
ΜΑΣ από την συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ
Κεφαλονιάς-Ιθάκης στις 15-2-2016, αν και
είχαμε υποβάλει σχετικό αίτημα δυο
μήνες πριν (21-12-2015) την συνεδρίαση της
15-2-2016!
ΚΑΛΟΥΜΕ:
 1. Τον
  Δ/ντή της ΔΙΔΕ και Πρόεδρο του ΠΥΣΔΕ
  Κεφαλονιάς – Ιθάκης εντός δέκα (10)
  ημερών
  ΝΑ
  ΣΥΓΚΑΛΕΣΕΙ

  το Υ.Σ. με την παρουσία εκπροσώπων της
  ΠΕΤΕΕΜ για να υποστηρίξουν την παρούσα
  ΕΞΩΔΙΚΗ ΕΝΣΤΑΣΗ ΜΑΣ κατά της πράξης
  1
  ης/15-2-2016
  και των όσων έχουμε καταγγείλει στην
  υπόθεση του ΕΠΑΛ Ληξουρίου.
 2. Τον
  Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων
  να εξασφαλίσει άμεσα σχετική πίστωση
  για την πρόσληψη αναπληρωτή ΤΕ01.06 στο
  ΕΠΑΛ Ληξουρίου
 3. Τον
  Δ/ντή του ΕΠΑΛ Ληξουρίου να αποσύρει
  την άστοχη απόφαση του Συλλόγου
  Διδασκόντων, που ισοπεδώνει, απαξιώνει
  και προσβάλει τον κλάδο μας ενώ δεν
  αναφέρεται (σκόπιμα;) στην «ταμπακιέρα»
  για τα όσα έχουν καταγγελθεί.
Αρμόδιος
Δικαστικός επιμελητής να επιδώσει το
παρόν εξώδικο
ΑΘΗΝΑ 23-02-2016
ΓΙΑ
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΕΤΕΕΜ –
ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ01


ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο

ΚΩΣΤΑΣ
ΚΟΡΔΑΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΑΛΟΥΔΙΩΤΗΣ