Καταβόθρα «καταπίνει» διασταύρωση

Μία βαθιά ρωγμή εμφανίστηκε σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της πόλης Hangzhou στην Κίνα. Ένας τροχονόμος το πρόσεξε έγκαιρα και πήρε άμεσα μέτρα… Πηγή: cnn.gr

Μία βαθιά ρωγμή εμφανίστηκε σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της πόλης Hangzhou στην . Ένας τροχονόμος το πρόσεξε έγκαιρα και πήρε άμεσα μέτρα…

Πηγή: cnn.gr