Φεύγει ο… Αντάρτης από το «Μονοπάτι του Αντάρτη»

Μετονομάζεται ο αγώνας δρόμου που πραγματοποιείται στον Αγκώνα, κάθε χρόνο. Έτσι φέτος αντί για «», μετονομάζεται σε «».

Δείτε και το νέο λογότυπο

Σύνταξη/επιμέλεια: Κεφαλονίτικα Νέα