Το Λιμενικό Ταμείο καθαρίζει τον Κούταβο

Το καθαρισμό του πυθμένα του Κουτάβου, στο , αποφάσισε το .

Ο καθαρισμός θα γίνει μέχρι την περιοχή του Βασιλόπουλου με απ’ ευθείας ανάθεση σε ιδιώτη.
Το οικοσύστημα του Κουτάβου θεωρείται ευαίσθητο οικοσύστημα μεγάλης περιβαλλοντικής σημασίας αφού αποτελεί εκτός από περιοχή μεγάλου φυσικού κάλλους έναν σημαντικό υδροβιότοπο για τη ζωή δεκάδων ειδών (κύκνων, χελωνών, πουλιών κ.λπ.).

Παρ’ όλα αυτά, η ασυνειδησία ορισμένων επισκεπτών που πετούν σκουπίδια στην όχθη, τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούνται παράνομα σε καλλιέργειες της ευρύτερης περιοχής της Κρανιάς αλλά και αδιευκρίνιστοι λόγοι που το κράτος δεν μπόρεσε ποτέ να διαλευκάνει, έχουν ρυπάνει τον κόλπο με παθογόνους και μη μικροοργανισμούς, ενώ ιδιαίτερα επιβαρυμένος είναι και πυθμένας του Κουτάβου ο οποίος σε πολλά σημεία είναι βαθύς βούρκος.

Κι όλα αυτά ενώ 12 από τα είδη της ορνιθοπανίδας της λιμνοθάλασσας ανήκουν στα απειλούμενα είδη.

Σύνταξη/επιμέλεια: Κεφαλονίτικα Νέα