Έκθεση της Έφης Σπηλιώτη στις Μηνιές (13-14.8.2016)

Σύνταξη/επιμέλεια: Κεφαλονίτικα Νέα

Σύνταξη/επιμέλεια: Κεφαλονίτικα Νέα