Καθαρισμός αρχαιολογικού χώρου στο Φισκάρδο

Το
Σάββατο 30 Ιουλίου και στα πλαίσια της
απόκτησης από το Ξενοδοχείο
Balhambra
του πράσινου πιστοποιητικού ,
καθαρίσαμε από τα χόρτα τον αρχαιολογικό
χώρο του Ρωμαϊκού τάφου στο .

Η
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία
με την IonianEco
και τον περιβαλλοντικό μας σύμβουλο
Κωνσταντίνο Πρέντζα και είναι η αρχή
ανάλογων εκδηλώσεων, είτε σε μνημεία
της πολιτιστικής μας κληρονομιάς είτε
δράσεων προστασίας – γνωριμίας ή
ανάδειξης του φυσικού μας περιβάλλοντος.
Πιστεύουμε
στην εταιρική κοινωνική ευθύνη και
θεωρούμε αδήριτη ανάγκη οι επιχειρηματίες
να ηγηθούν στις δράσεις που προστατεύουν
και αναδεικνύουν το Φυσικό μας Περιβάλλον
και τον Πολιτισμό μας, τα δύο στοιχεία
που κάνουν την Ελλάδα να ξεχωρίζει
παγκοσμίως.
Εκ
της Διεύθυνσης του Ξενοδοχείου

ΜΥΡΤΟΣ
ΑΞΕΤΕΕ

ΠΡΙΝ


ΜΕΤΑ