Ξεκινά η διαβούλευση για την αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων της ΠΙΝ

Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της περιφερειακής αρχής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων προχωρούμε στην αναθεώρηση και επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού σχεδιασμού της ΠΙΝ.

Ο Περιφερειακός Σχεδιασμός της Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων είναι σε τελική φάση και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής του επεκτάθηκε, κυρίως λόγω της έγκρισης νέου πλαισίου Εθνικού Σχεδιασμού και της υποχρέωσης των Δήμων να συντάξουν τοπικά διαχειριστικά σχέδια.

Στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (http://pin.gov.gr/?p=9681 ) έχουν αναρτηθεί τα αρχεία με:

Α. Το Αναθεωρημένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, που περιλαμβάνει τα αρχεία της Μελέτης Αναθεώρησης ΠΕΣΔΑ Ιονίων Νήσων και τους συνοδευτικούς χάρτες (αρχεία Α1-Α7).

Β. Τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑ Ιονίων Νήσων και τους συνοδευτικούς χάρτες (αρχεία Β1-Β7)

Τιμώντας τις υποσχέσεις μας, επιζητούμε τη συζήτηση και τη διαβούλευση με τους πολίτες και τους φορείς, με επιστημονικά και κοινωνικά συμπεράσματα, και στο πλαίσιο αυτό για την αναθεώρηση και επικαιροποίηση του ΠΕΣΔΑ Ιονίων Νήσων καλούμε όλους τους συμπολίτες και κάτοικους των Ιονίων Νήσων να ενημερωθούν και να συμμετέχουν στη συνδιαμόρφωση του τελικού σχεδιασμού.