Τα παιδιά φτιάχνουν… την εφημερίδα τους στην Κοργιαλένειο (15.9.2016)

Σύνταξη/επιμέλεια: Κεφαλονίτικα Νέα

Σύνταξη/επιμέλεια: Κεφαλονίτικα Νέα