Τμήματα ένταξης σε τρία σχολεία της Κεφαλονιάς

Τρία τμήματα ένταξης σε αντίστοιχα σχολεία της Κεφαλονιάς ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας. Πρόκειται για τα: Τ.Ε. στο 6/θ Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Βλαχάτων, Τ.Ε. στο 6/θ Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Πόρου και Τ.Ε. στο 6ο 6/θ Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αργοστολίου. Σύνταξη/επιμέλεια: Κεφαλονίτικα Νέα

Τρία τμήματα ένταξης σε αντίστοιχα σχολεία της Κεφαλονιάς ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας.

Πρόκειται για τα: Τ.Ε. στο 6/θ Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Βλαχάτων, Τ.Ε. στο 6/θ Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Πόρου και Τ.Ε. στο 6ο 6/θ Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αργοστολίου.

Σύνταξη/επιμέλεια: Κεφαλονίτικα Νέα