Τι επιχορηγήσεις παίρνουν οι εθελοντικές ομάδες δασοπροστασίας της Κεφαλονιάς

Τα ποσά των επιχορηγήσεων που θα πάρουν οι εθελοντικές ομάδες δασοπροστασίας της Κεφαλονιάς αποφασίστηκαν πρόσφατα από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Πιο συγκεκριμένα το συνολικό ποσό ανέρχεται στις 14.000 ευρώ και μοιράζονται ως εής:

1. Η Εθελοντική Ομάδα Προστασίας Περιβάλλοντος Ερίσσου (2.000)

2. Η Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας Κεφαλλονιάς (2.000)
3. Η Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας Ελειού-Πρόννων (2.000)
4. Η Εθελοντική Ομάδα Προστασίας Περιβάλλοντος Πυλάρου (2.000)
5. Η Ομάδα Δασοπροστασίας 21ας Λειβαθούς (4.000)
6. Η Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας Παλικής  (2.000)

Σύνταξη/επιμέλεια: Κεφαλονίτικα Νέα