Σουηδία του Νότου

Στη Σουηδία 6ωρο, στην Ελλάδα 2ευρω (η ώρα). – η YES EE – Σύνταξη/επιμέλεια: Κεφαλονίτικα Νέα


Στη Σουηδία 6ωρο, στην Ελλάδα 2ευρω (η ώρα).

– η YES EE –

Σύνταξη/επιμέλεια: Κεφαλονίτικα Νέα