Κατάψυξη

Οι δανειστές δεν αποδέχτηκαν το πάγωμα των οφειλών στα Ταμεία. Αντιπρότειναν το πάγωμα των ίδιων των οφειλετών στους -25 Γενάρη °C. – Ο Cashάτος –


Οι δανειστές δεν αποδέχτηκαν το πάγωμα των οφειλών στα Ταμεία.

Αντιπρότειναν το πάγωμα των ίδιων των οφειλετών στους -25 Γενάρη °C.


– Ο Cashάτος –