Νέα δρομολόγια από την Ionian Group

H
IONIAN
GROUP
ανακοινώνει τα νέα δρομολόγια που θα
εκτελούν τα πλοία της, στη γραμμή Κυλλήνη
– Πόρος Κεφαλληνίας από το Σάββατο
24/09/2016
σύμφωνα με
τους παρακάτω πίνακες:

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΚΥΛΛΗΝΗ – ΠΟΡΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Από 24/09/2016 έως 31/10/2016

Από
Κυλλήνη προς Πόρο

Δευτέρα
&
Πέμπτη

06:00

10:15

15:00

Τρίτη,
Τετάρτη & Παρασκευή

06:00

10:15

15:00

19:30

Σάββατο

06:00

10:15

15:00

19:00

Κυριακή

10:15

15:00

19:30

Από
Πόρο προς Κυλλήνη

Δευτέρα,
Πέμπτη & Σάββατο

07:45

12:45

17:00

Τρίτη,
Τετάρτη, Παρασκευή & Κυριακή

07:45

12:45

17:00

21:15

Για περαιτέρω πληροφορίες
– κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να απευθύνονται στα παρακάτω τηλέφωνα:

Κυλλήνη:
26230 92200, 26230 92080
Πόρος
Κεφαλονιάς: 26740 72450, 2674072250

ή
στο site
της IONIAN
GROUP:
www.ioniangroup.com
.