Ιστορικός περίπατος από την ΚΝΕ για την 28η Οκτωβρίου στο Αργοστόλι (28.10.2016)