ΕΑΣ: Χρηματοδότηση ντόπιων αμπελουργών

Ο Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας & Ιθάκης ενημερώνει ότι σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ξεκινά η εφαρμογή  συμπληρωματικού προγράμματος Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελουργικών εκτάσεων για την περίοδο 2016-2017.

Στόχος του προγράμματος είναι η ποιοτική βελτίωση του Κεφαλλονίτικου και Θιακού  αμπελώνα μέσω της υλοποίησης των δράσεων όπως, ποικιλιακή μετατροπή συμπεριλαμβανομένου του επανεμβολιασμού, μετεγκατάσταση αμπελώνα σε άλλη θέση και βελτίωση τεχνικών διαχείρισης.
Οι ενδιαφερόμενοι ντόπιοι Αμπελουργοί υποβάλλουν σχετική αίτηση στην Διεύθυνση Αγροικής Ανάπτυξης έως τις 30 Νοεμβρίου 2016.

Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι του εν λόγω Προγράμματος για την περίοδο 2016-2017, μετά την παραλαβή της απόφασης έγκρισης και χωρίς άλλη ειδοποίηση προβαίνουν σταδιακά στην εκρίζωση των αμπελοτεμαχίων τους κατ’ εξαίρεση και το αργότερο μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2017.
Υπενθυμίζουμε ότι, ο Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας & Ιθάκης και το πιστοποιημένο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών (Κ.Ε.Α.) που λειτουργεί καθημερινά στο Αργοστόλι αναλαμβάνει την ενημέρωση των ενδιαφερομένων ντόπιων Αμπελουργών αναφορικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τις προϋποθέσεις ένταξης, τα κριτήρια επιλεξιμότητας καθώς και τις επιμέρους προθεσμίες υλοποίησης των δράσεων.
                   
                  Από τον Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας & Ιθάκης