Δυσ-εύρετη Δολίχα, Κεφαλονιά | Η φωτογραφία της ημερας

Φωτογραφία: Γιώργος (Πρίγκηπας) Αποστολάτος

Φωτογραφία: Γιώργος (Πρίγκηπας) Αποστολάτος