Αναβαθμίζεται ο δρόμος προς τον Μυκηναϊκό Τάφο των Τζανάτων.

Αναβαθμίζεται ο δρόμος πρόσβασης στον Μυκηναϊκό Τάφο των Τζανάτων, με χρηματοδότηση και επίβλεψη από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Αυτό έγραψε ο Νίκος Παπαδάτος, αντιδήμαρχος Ελειού Πρόνων, ευχαριστώντας τον αντιπεριφερειάρχη Παναγή Δρακουλόγκωνα.