Σε χριστουγεννιάτικο… εργαστήριο ευχών μετατρέπεται η Κοργιαλένειος (3.12.2016)