Άνευ Χαρτοφυλακίου

Τους τρεις (υπουργούς) τους βρήκαμε την Επικράτεια δεν βλέπουμε. – ο Κυβερνητικός Τριπρόσωπος –


Τους τρεις (υπουργούς) τους βρήκαμε

την Επικράτεια δεν βλέπουμε.

– ο Κυβερνητικός Τριπρόσωπος –