Άρειος Πάγκος

Με Θάνου και Κοντονή η δικαιοσύνη και θα τρέχει και θα παίζει μπάλα. – ο Πάμε Στοίχημα Δικαιοσύνη –


Με Θάνου και Κοντονή

η δικαιοσύνη

και θα τρέχει

και θα παίζει μπάλα.

– ο Πάμε Στοίχημα Δικαιοσύνη –