Αυτοψία από το ΤΕΕ στα σχολεία του Φαραώ – Ποια είναι τα σοβαρά προβλήματα που βρήκαν οι μηχανικοί

Προβλήματα στο νέο σχολικό συγκρότημα 1ο & 2ο Γενικό Λύκειο Αργοστολίου ( περιοχή Φαραώ)

Σήμερα 4/11/2016 επιτροπή μηχανικών από το τοπικό Τ.Ε.Ε. αποτελούμενη από:Σταύρος Τραυλό , πολιτικός μηχανικός, πρόεδρος , Βασιλάτος Γεράσιμος, αρχιτέκτων μηχανικός, αντιπρόεδρος ΤΕΕ, Αυγουστίνος Διονύσιος, πολιτικός
μηχανικός, Κεφαλάς Ευάγγελος, πολιτικός μηχανικός, Μπεριάτος Τηλέμαχος, πολιτικός μηχανικός, Παντελειός Αλέξανδρος, πολιτικός μηχανικός

Επισκέφτηκε το παραπάνω σχολικό συγκρότημα ύστερα από συνεννόηση με τους Διευθυντές τους, προκειμένου να ελέγξει και να πιστοποιήσει τα προβλήματα που
είχαν προκύψει στην μικρή λειτουργία και χρήση.

Ύστερα από την αυτοψία η επιτροπή κατέληξε στα παρακάτω:

Προβλήματα υγρασίας ισογείου και ά ορόφου.

1. Υγρασία στα αλουμίνια κουφώματα

(Παράθυρα γραφείου καθηγητών, κλιμακοστασίου, διαδρόμου προς βεράντα και τέλος διαδρόμου).

Περιμετρικά ορισμένων παραθύρων παρουσιάσθηκαν προβλήματα υγρασίας που οφείλονται στην λανθασμένη τοποθέτηση του κουφώματος και συγκεκριμένα:
 • Ο ελλιπής καθαρισμός των επιφανειών της μαρμάρινης ποδιάς, των κάθετων παραστάδων και του σταθερού προφίλ του κουφώματος αλουμινίου μείωσε την
  ικανότητα πρόσφυσης της σιλικόνης.
 • Μικρή ποσότητα της σιλικόνης που δεν κάλυψε συνολικά το κενόν μεταξύ ποδιάς μαρμάρου ή τοίχου και σταθερού πλαισίου του κουφώματος.

 • Στην περίπτωση αυτή οφείλει ο κατασκευαστής να αφαιρέσει το κούφωμα, και να το τοποθετήσει ξανά εφαρμόζοντας τα παραπάνω βήματα τοποθέτησης.
 1. Υγρασία στην οροφή
  που οφείλεται στον αρμό του κτιρίου. Χρειάζεται

  να γίνει ολοκληρωτική επέμβαση από την εξωτερική πλευρά, καθαίρεση κεραμιδιών κλπ στοιχείων μέχρι την πλάκα, εκ νέου μόνωση και τοποθέτηση των
  υπολοίπων στοιχείων και κεραμιδιών.
 1. Υγρασία οροφής ισογείου
  (από πάνω βεράντα). Οι προσωρινές επεμβάσεις δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, αλλά χρειάζονται ριζικές λύσεις.
 • Προέκταση της αποχέτευσης των όμβριων της στέγης μέχρι την αποχέτευση της βεράντας,

 • αποξήλωση σημαντικού τμήματος του δαπέδου και των υποστρωμάτων μέχρι την πλάκα,
 • σωστή μόνωση, τοποθέτηση των υποστρωμάτων και του δαπέδου.
 • Όλα τα σοβατεπί πρέπει να αποξηλωθούν και τοποθετηθούν εκ νέου με την απαιτούμενη υπερύψωση από το δάπεδο,
 • στοκάρισμα του κενού με αρμόστοκο, και λοξό στοκάρισμα με αρμόστοκο το πάνω μέρος του σοβατεπιού για την απομάκρυνση των όμβριων.

Κεντρική θύρα εισόδου-εξόδου στο ισόγειο και στην βεράντα πρώτου ορόφου

Παρουσιάσθηκαν προβλήματα υγρασίας εκατέρωθεν των ανοιγμάτων από το δάπεδο μέχρι ύψος 80εκ. και στο πάνω μέρος αυτών.

 • Ο ελλιπής καθαρισμός των επιφανειών των κάθετων παραστάδων, ιδιαίτερα του χαμηλού τμήματος (30-40εκ από το δάπεδο) και κατ ακολουθία μειωμένη
  πρόσφυση σιλικόνης και αφρού πολύουρεθάνης, η
ελλιπής ποσότητα αλλά και τοποθέτηση σιλικόνης στο αντίστοιχο τμήμα., αλλά και σε όλο το ύψος.
 • Η έλλειψη νεροχύτη
  και του οριζόντιου στοιχείου που κλείνοντας η θύρα κατέβαινε και απομόνωνε το κενό μεταξύ κινητού πλαισίου και δαπέδου.
 • Η λανθασμένη τοποθέτηση του σοβατεπί
  στην εξωτερική παρειά του τοίχου, χρειάζεται υπερύψωση 5χιλιοστά από το δάπεδο και πλήρωση με αρμόστοκο του κενού και λοξό στοκάρισμα με αρμόστοκο του πάνω μέρος για την απομάκρυνση των ομβριων.

Β) Προβλήματα στο υπόγειο.

1) Σχάρα συλλογής όμβριων στην ράμπα καθόδου προς υπόγειο χώρο στάθμευσης.

 • Το πλάτος της σχάρας είναι μικρό και το μήκος αυτής δεν φθάνει μέχρι τέλος που αρχίζουν τα τοιχία με αποτέλεσμα μικρή ποσότητα όμβριων να περνούν
  προς τον υπόγειο χώρο.
2)Αντισεισμικός αρμός
. Μικρή ποσότητα των όμβριων περνά μέσω του αρμού του κτιρίου στον υπόγειο χώρο. Κακοτεχνία που διορθώνεται με τα αντίστοιχα υλικά
πλήρωσης των αρμών.
3)Εσωτερικά στο υπόγειο
του πρώτου Λυκείου σε ορισμένα σημεία μεταξύ τοιχίου, κολονών και δαπέδου παρουσιάστηκε είσοδος υδάτων και τα οποία επιδιορθώθηκαν από τον
εργολάβο.

Γ) Προβλήματα προαύλιου χώρου

1. Προαύλιο 2
ου
Λυκείου

 • Μη ασφαλές ύψος στηθαίου ( μικρότερο του 1,2μ) πάνω από την ράμπα εισόδου στο γκαράζ
 • Μη ασφαλές κιγκλίδωμα στην ίδια θέση
 • Μη ύπαρξη γεννήτριας για την λειτουργία των αντλιών που απορροφούν τα νερά του υπογείου χώρου , σε περίπτωση πλημμυράς και διακοπής ρεύματος τα
  υπόγεια θα πλημυρίσουν
 • Μη επαρκής απόσταση της νότιας μπασκέτας από τα παρακείμενο τοιχίο. Χρειάζεται άμεσα να τοποθετηθεί ελαστικό υπόστρωμα στο τοιχίο και σε επόμενοι
  χρόνο η αλλαγή θέσης των μπασκετών.
 • Ανυπαρξία σκιάστρων και έλλειψη επαρκούς στεγάστρου στην κεντρική είσοδο
 1. Προαύλιο 1
  ου
  Λυκείου
 • Μη ύπαρξη γεννήτριας για την λειτουργία των αντλιών που απορροφούν τα νερά του υπογείου χώρου , σε περίπτωση πλημμυράς και διακοπής ρεύματος τα
  υπόγεια θα πλημυρίσουν.
 • Ανυπαρξία σκιάστρων και έλλειψη επαρκούς στεγάστρου στην κεντρική είσοδο, να κατασκευαστούν πέργολες και στέγαστρο στην κεντρική είσοδο.

Δ) Προβλήματα λειτουργίας Η/Μ εξοπλισμού

 • Δεν λειτουργεί καμία Η/Μ εγκατάσταση λόγω μη παράδοσης του εργου,
πρέπει να οριστεί άμεσα συντηρητής
που θα αναλάβει την λειτουργία των Η/Μ και την συντήρηση αυτών.
 1. Προβλήματα ασφαλούς πρόσβασης μαθητών
Η πρόσβαση στο συγκρότημα γίνεται μέσω της περιφερειακής οδού του Αργοστολίου. Η έλλειψη νησίδας πρόσβασης στο συγκρότημα (κόμβου κυκλοφορίας) σε συνδυασμό
με την υψηλή ταχύτητα που αναπτύσσουν τα αυτοκίνητα στην συγκεκριμένη οδό καθιστούν επικίνδυνη την πρόσβαση των μαθητών στο σχολείο. Επίσης επικίνδυνη
είναι η πρόσβαση πεζών μέσω της οδού Λάσσης λόγω έλλειψης πεζοδρομίων.

Προτείνεται:

 • η μελέτη και κατασκευή κόμβου κυκλοφοριακής σύνδεσης με την περιφερειακή οδό.
 • Η διάνοιξη και ασφαλτόστρωση της εφαπτόμενης στο νότιο όριο του
1
ο
Λυκείου οδού
που συνδέει την περιφερειακή με την οδό Αργοστολίου-Λακύθρας. Η

συγκεκριμένη οδός θα αποσυμφόρηση την κυκλοφορία αρκετά και θα επιτρέψει την ασφαλή στάθμευση για αποβίβαση των μαθητών του 1ο Λυκείου.

 • Η δρομολόγηση λεωφορείου μεταφοράς μαθητών από την πόλη θα ανακουφίσει σημαντικά τον κυκλοφοριακό φόρτο ειδικά τις πρωινές ώρες.
 • Η κατασκευή πεζοδρομίων και ποδηλατοδρόμου στην οδό Λάσσης.
 • Η εύρεση αφαλούς διαδρομής πρόσβασης πεζών (τουλάχιστον μέχρι να γίνουν τα παραπάνω ) από μικρότερες οδούς, μερικές από τις οποίες θα μπορούσαν να
  πεζοδρομηθούν. Οι οδοί θα σημανθούν κατάλληλα και θα οδηγούν με πινακίδες τους μαθητές προς τα σχολεία.

Για την επιτροπή του ΤΕΕ

Σταύρος Τραυλός ,
πολιτικός μηχανικός

Πρόεδρος ΝΕ ΤΕΕ

Γεράσιμος Βασιλάτος
Αρχιτέκτων
Αντιπρόεδρος ΝΕ ΤΕΕ