Οι ήχοι του Αίνου και της Κεφαλονιάς σε συνέδριο στη Μυτιλήνη

Στο 4ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας «Ήχος – Θόρυβος – Περιβάλλον» που πραγματοποιείται αυτές τις μέρες στη Μυτιλήνη παρουσιάζονται ήχοι που ηχογραφήθηκαν στην και τη Ζάκυνθο, είτε σε φυσικά τοπία (π.χ. Εθνικός Δρυμός Αίνου) είτε σε αστικές περιοχές (Ληξούρι) είτε σε άλλα σημεία όπου ο άνθρωπος έχει επέμβει στο φυσικό περιβάλλον (π.χ. ανεμογεννήτριες).


Η εργασία έχει τίτλο «Περιπτωσιολογική Μελέτη Τεχνικών Ηχογράφησης Ηχοτοπίων» και την παρουσιάζουν οι: Μαραγκός Φάνης, Εμμανουήλ Μηνάς, Λουφόπουλος Απόστολος, Ηλιάδης Γιώργος.

Περίληψη

Η εργασία αυτή αφορά στις τεχνικές ηχογράφησης που χρησιμοποιήθηκαν στα πλαίσια του
έργου «Οπτικοακουστική Οικολογία» του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, που πραγματοποιήθηκε την
περίοδο από τον Ιανουάριο του 2011 μέχρι και τον Απρίλιο του 2013.
Στην συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζονται για πρώτη φορά αναλυτικά, τεκμηριωμένα και
με συγκριτικά ηχητικά παραδείγματα, οι τεχνικές ηχογράφησης που χρησιμοποιήθηκαν
καθώς και τα προτερήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε μιας, στο πεδίο. Παρατίθενται
χρήσιμα συμπεράσματα για τον τρόπο υλοποίησης τους, τις δυσκολίες που διαπιστωθήκαν
κατά την ηχογράφηση καθώς και τα προβλήματα κατά την διαδικασία μεταπαραγωγής σε
stereo ή σε surround format.
Oι τεχνικές ηχογράφησης που εφάρμοσε η ομάδα εργασίας ήταν τρεις: η στέρεο
τεχνική M/S (Mid/Side), η surround τεχνική Double M/S (Mid/Side) και το surround
μικρόφωνο Holophone H2-Pro 7.1. Η εφαρμογή τους έγινε με γνώμονα τη μετέπειτα μελέτη
των αποτελεσμάτων τους και την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων ως προς την
αποτελεσματικότητά τους.
Οι ηχογραφήσεις περιελάμβαναν περιοχές της Κεφαλονιάς και της Ζακύνθου και
συγκεκριμένα δυο εποχές (χειμώνα και καλοκαίρι). Τα δε σημεία ενδιαφέροντος αφορούσαν
σε φυσικά τοπία, συμπεριλαμβανομένου προστατευόμενες περιοχές όπως ο Εθνικός Δρυμός
Αίνου και το Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου αλλά και περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και
οπτικοακουστικού ενδιαφέροντος (Κεφαλονιά: παραλίες Μύρτου-Πετανών, ευρύτερη
περιοχή Παλικής, ανεμογεννήτριες, Άσσος, σπήλαιο Δρογγαράτης – Ζάκυνθος: Ναυάγιο,
Κερί, ευρύτερη περιοχή Πόρτο Ρόξα). Για τα αστικά τοπία επιλέχθηκαν τα κεντρικά σημεία
των πόλεων Ληξουρίου και Ζακύνθου, ενώ τα ετερογενή τοπία που ηχογραφήθηκαν ανήκουν
στις δύο παραπάνω κατηγορίες, όπου τα φυσικά-ανθρωπογενή στοιχεία συνδυάζονται
(ανεμογεννήτριες, κεραίες Αίνου, αυτοκινητόδρομοι, μαρίνα Ληξουρίου κ.α.).
Σύνταξη/επιμέλεια: Κεφαλονίτικα Νέα