Ψηφίστηκε η Υ.Α. για την Αυτοπαραγωγή από Φωτοβολταϊκά

Με
την ψήφιση της Υπουργικής Απόφασης,
γίνεται πλέον ελκυστική η αυτοπαραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά
συστήματα, μέσω του ενεργειακού
συμψηφισμού (net
metering).

Τα
βασικότερα σημεία της απόφασης είναι
τα εξής:
 • Αφορά
  μόνο σε συστήματα φωτοβολταϊκών.
 • Αυτοπαραγωγή
  στη Χαμηλή
  και
  στη Μέση τάση
  .
  Επιχειρήσεις
  και οικίες
  .
 • Η
  μέγιστη επιτρεπόμενη εγκατεστημένη
  ισχύς είναι τα 20 KWp
  ή δύναται να είναι μέχρι
  το 50% της συμφωνηθείσας ισχύος κατανάλωσης
  ,
  η οποία αναγράφεται στο έντυπο του
  λογαριασμού της παροχής.
 • Για
  φορείς που επιτελούν κοινωφελές έργο
  υπό τις οριζόμενες από το Νόμο προϋποθέσεις
  (σχολεία,
  νοσοκομεία, δημόσια κτήρια

  κ.α.)
  η ΥΑ επιτρέπει να αξιοποιηθεί το
  σύνολο της συμφωνηθείσας ισχύος

  κατανάλωσης της παροχής.

 • Ειδικά,
  με την Υ.Α. καθίσταται εφικτή η εγκατάσταση
  συστημάτων ισχύος, ίσης με την συμφωνημένη
  ισχύ παροχής στους
  ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ
  .
 • Εγκατάσταση
  αυτοπαραγωγής μπορεί να κάνει οποιοσδήποτε
  στα σημεία που επιτρέπονται σύμφωνα
  με τις προβλέψεις του νόμου (πλέον
  μπορεί να τοποθετηθεί φωτοβολταϊκό
  σύστημα και στο έδαφος ή σε στέγαστρο
  γκαράζ και αλλού)
  .
 • Επιτρέπεται
  η εγκατάσταση ενός
  συστήματος ανά μετρητή.

  Σε κοινόχρηστους χώρους δύναται να
  εγκατασταθούν περισσότερα του ενός
  συστήματος, με τη σύμφωνη γνώμη των
  συνιδιοκτητών.
 • Οι
  αυτοπαραγωγοί θα καταβάλλουν ΕΤΜΕΑΡ
  μόνο
  για
  την ηλεκτρική ενέργεια που συνολικά
  απορροφούν

  από το Δίκτυο ή το Σύστημα.
 • Ο
  ενεργειακός συμψηφισμός θα γίνεται
  ετησίως

  στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος
  του αυτοπαραγωγού.
 • Οι
  χρεώσεις ΥΚΩ είναι οι μόνες που θα
  καταβάλλει ο αυτοπαραγωγός. Βάσει των
  χρεώσεων της ΔΕΗ αυτές είναι : 18,24
  €/1.000
  KWh
  για τις επιχειρήσεις, ενώ για τα οικιακά
  τιμολόγια από 7
  έως 44,88 €/1.000
  KWh
  (ανάλογα
  της τετραμηνιαίας κατανάλωσης).
Με
βάση όσα πλέον ισχύουν στις φωτοβολταϊκές
εγκαταστάσεις μέσω ενεργειακού
συμψηφισμού

(net-metering),
οι οποίες εγκαθίστανται σε κτήρια ή
οικόπεδα που ανήκουν σε οικιακούς
καταναλωτές έχουμε τα εξής πλεονεκτήματα:

 • Είναι
  μια επένδυση που πρωτίστως ωφελεί τις
  επιχειρήσεις διότι αποσβένεται το
  κόστος εξοπλισμού και συμψηφίζεται το
  ΦΠΑ. Δίνει δε συγκριτικό πλεονέκτημα
  σε επιχειρήσεις που επενδύουν σε
  πράσινες πρακτικές και την εταιρική
  κοινωνική ευθύνη. Οι καλοκαιρινές
  επιχειρήσεις έχουν σημαντικό ποσοστό
  ταυτοχρονισμού παραγωγής – κατανάλωσης
  ενέργειας, με αποτέλεσμα την καλύτερη
  οικονομικά απόδοση.
 • Μια
  μέση κατοικία, απαιτεί πλέον ένα μικρό
  φωτοβολταϊκό σύστημα, μεταξύ 3 και 4
  KWp,
  για να παράξει σε ετήσια βάση την
  ενέργεια που καταναλώνει (σύμφωνα με
  στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ).
 • Εγκαθιστώντας
  ένα φωτοβολταϊκό σύστημα με ενεργειακό
  συμψηφισμό, είναι ουσιαστικά σαν να
  πουλάμε την παραγόμενη κιλοβατώρα στα
  13-18 λεπτά του €υρώ. Υπολογίζοντας την
  ετήσια κατανάλωση του σπιτιού σε
  κιλοβατώρες (από τους τρεις τελευταίους
  εκκαθαριστικούς λογαριασμούς), βρίσκουμε
  ακριβώς το ετήσιο οικονομικό όφελος
  από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών μέσω
  ενεργειακού συμψηφισμού.
 • Εάν
  ένας καταναλωτής επιλέξει να θερμαίνει
  το σπίτι του με κάποιο σύστημα ηλεκτρικής
  θέρμανσης (
  υπέρυθρα
  πάνελ
  ,
  αντλία θερμότητας,
  aircondition
  ή άλλο), τότε ουσιαστικά καταργεί το
  πετρέλαιο και αποσβένει πολύ γρηγορότερα
  την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού
  συστήματος που εγκατέστησε. Ενδεικτικά
  φωτοβολταϊκό
  σύστημα ισχύος 6
  KWp,
  καλύπτει τις ανάγκες θέρμανσης και
  ηλεκτρισμού της μέσης κατοικίας. Η
  απόσβεση του κόστους εγκατάστασης των
  φωτοβολταϊκών, υπολογίζοντας το ρεύμα
  και το πετρέλαιο που
  ΔΕΝ
  καταναλώνουμε πλέον, θα γίνεται στα
  6-7 έτη!!!
 • Ένα
  φωτοβολταϊκό σύστημα παραγωγής
  ηλεκτρικού ρεύματος σε μια κατοικία
  είναι πλέον «κομμάτι» του σπιτιού, όπως
  είναι η στέγη, τα παράθυρα, η θέρμανση
  κ.α. Όπως τοποθετούμε διπλά ενεργειακά
  παράθυρα ή τοποθετούμε μια καλή μόνωση
  ή ένα σύστημα θέρμανσης χωρίς να
  υπολογίζουμε αποσβέσεις για την
  εγκατάσταση,
  αυτή
  τη λογική πρέπει να έχει η εγκατάσταση
  στο σπίτι των φωτοβολταϊκών

  για παραγωγή ρεύματος ή ενός ηλιακού
  για παραγωγή ΖΝΧ.
 • Θα
  ωφελήστε οικονομικά από τις ενδεχόμενες
  αυξήσεις του ηλεκτρικού ρεύματος!
 • Δεν
  υπάρχουν πια οικονομικές δοσοληψίες
  με τη ΔΕΗ, παρά μονάχα ενεργειακός
  συμψηφισμός. Το πρόγραμμα
  netmetering
  συμφέρει οικονομικά τις κατοικίες που
  είναι συνδεδεμένες με το δίκτυο
  περισσότερο, από το να εγκαταστήσουν
  αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα με
  μπαταρίες!
IONIAN ECO      
Κωνσταντίνος Πρέντζας   Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
26710-27758,   Κινητό 6978.554144
E-mail: info@ionianeco.gr      Website: www.ionianeco.gr