Σύλλογος Διδασκόντων του ΕΠΑΛ Ληξουρίου: Απαιτούμε λύσεις

Ο Σύλλογος  Διδασκόντων του  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ  ομόφωνα:

  • καταγγέλλει τις απαράδεκτες καθυστερήσεις  στην αποκατάσταση των κτηριακών σχολικών υποδομών,  με αποτέλεσμα τη συνεχιζόμενη  προβληματική λειτουργία των σχολείων της ΠΑΛΙΚΗΣ συνολικά και  ιδιαιτέρως του .
  • ζητά εξηγήσεις για τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις  στην ολοκλήρωση των μελετών  και την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης.
  • απαιτεί, επιτέλους άμεσες  λύσεις.

       Υπάρχει Κυβέρνηση και συναρμόδια Υπουργεία που μπορούν να     αφουγκραστούν την αγωνία της σχολικής κοινότητας της Παλικής ή απευθυνόμαστε για άλλη μια φορά «εις  ώτα μη ακουόντων»;

                                                                    ΛΗΞΟΥΡΙ 18/1/2017
                  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ  ΕΠΑΛ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ