Σήμερα το 2ο Συνέδριο Σεισμολογίας στον Κέφαλο

Ξεκινά σήμερα το 2ο Συνέδριο και Διεθνές Σχολείο Σεισμολογίας στον Κέφαλο. Δείτε το πρόγραμμα:

Ξεκινά σήμερα το 2ο Συνέδριο και Διεθνές Σχολείο Σεισμολογίας στον Κέφαλο. Δείτε το πρόγραμμα: