Αυτές είναι οι ημερομηνίες για τις αιτήσεις του Εισοδήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης


Για
την αποφυγή ταλαιπωρίας των πολιτών τα
Κ.Ε.Π. θα δέχονται Αιτήσεις για Εισόδημα
Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ με βάση το τελευταίο
ψηφίο του ΑΦΜ του υπόχρεου για την
υποβολή αίτησης ως εξής:

 • 1-2-2017 τα ΑΦΜ
  που λήγουν σε 1 και 2

 • 2-2-2017 τα ΑΦΜ
  που λήγουν σε 3 και 4

 • 3-2-2017 τα ΑΦΜ
  που λήγουν σε 5 και 6

 • Σάββατο 4-2-2017
  τα ΑΦΜ που λήγουν σε 1,2,3

 • 6-2-2017 τα ΑΦΜ
  που λήγουν σε 7 και 8

 • 7-2-2017 τα ΑΦΜ
  που λήγουν σε 9 και 0

 • 8-2-2017 τα ΑΦΜ
  που λήγουν σε 1 και 2

 • 9-2-2017 τα ΑΦΜ
  που λήγουν σε 3 και 4

 • 10-2-2017 τα ΑΦΜ
  που λήγουν 5 και 6

 • Σάββατο
  11-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 4,5,6

 • 13-2-2017 τα ΑΦΜ
  που λήγουν σε 7 και 8

 • 14-2-2017 τα ΑΦΜ
  που λήγουν σε 9 και 0

 • Από 15-2-2017 όλα
  τα ΑΦΜ καθημερινά
Η Προτεραιότητα Ισχύει εφόσον υπάρχει συνωστισμός.
ΩΡΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 
Κ.Ε.Π. Αργοστολίου & Παλικής 08.00 – 16.30
Και τα Σάββατα 08.00 – 13.30.
ΛΟΙΠΑ Κ.Ε.Π.: Καθημερινά 08.00 – 15.30
Ο Πρ/νος Διεύθυνσης
Νικόλαος Φραντζής

@page { margin: 2cm }
p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: #000000; line-height: 120%; orphans: 2; widows: 2 }
p.western { font-family: “Times New Roman”, serif; font-size: 12pt; so-language: el-GR }
p.cjk { font-family: “Times New Roman”, serif; font-size: 12pt }
p.ctl { font-family: “Times New Roman”, serif; font-size: 12pt; so-language: ar-SA }
a:link { color: #0000ff }