Κατατέθηκε η τροπολογία για την επιστροφή των ποσών για τη χορήγηση τηλεοπτικής άδειας στους υπερθεματιστές


Τροπολογία με την οποία τίθενται οι προϋποθέσεις επιστροφής, στους αναδειχθέντες ως υπερθεματιστές, των ποσών που κατέβαλαν για την πρώτη δόση, για τη χορήγηση τηλεοπτικής άδειας, κατέθεσε ο υπουργός ΨηΠΤΕ Ν. Παππάς.

Πηγή