«Άσκηση εμπορικής δραστηριότητας από επαγγελματίες αλιείς-παραγωγούς»

Σύμφωνα με την αλιευτική νομοθεσία, οι επαγγελματίες αλιείς-παραγωγοί πωλούν αλιεύματα ιδίας παραγωγής, που προέρχονται δηλαδή από τη δική τους αλιευτική δραστηριότητα και δεν μπορούν να ασκούν παράλληλα εμπορική δραστηριότητα, δηλαδή χονδρικό ή/και λιανικό εμπόριο αλιευτικών προϊόντων που προέρχονται από τρίτους.

Οι εμπορικές δραστηριότητες που απαιτούν έναρξη στη ΔΟΥ, είναι ασύμβατες με την επαγγελματική αλιευτική ιδιότητα από αλιείς-παραγωγούς.

                                        Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
                                         Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ