Το πρόγραμμα του εορτασμού των Αγίων Φανέντων στη Σάμη