Συλλογή αιτήσεων ΟΣΔΕ στην Παλική

Ο Συνεταιρισμός Παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλληνίας ενημερώνει τους Αγρότες και Κτηνοτρόφους της Παλικής, πως την Τρίτη 11 Απριλίου και Τετάρτη 12 Απριλίου και ώρα 08:00-15:00, θα πραγματοποιήσει συλλογή αιτήσεων Ο.Σ.Δ.Ε 2017 σε αίθουσα του πρώην Δημαρχείου Ληξουρίου.
Καλεί τους δικαιούχους επιδοτήσεων να προσέλθουν για την ορθή και έγκαιρη υποβολή των αιτήσεων τους, προσκομίζοντας:

1. Εξαψήφιο κωδικό υποβολής αίτησης μέσω TaxisNet
2. το  Ε9 τους
3. αντίγραφο του Μητρώου Αιγοπροβάτων σε μέγεθος Α4 (μόνο για κτηνοτρόφους)

Εκ του Συνεταιρισμού Ρομπόλας
Κωνσταντίνος Μπαζίγος
Διευθυντής