Απέρριψε την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στους δρόμους γύρω από την Πλατεία Αργοστολίου η Αποκεντρωμένη

Στην ακύρωση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλονιάς που αφορούσε στην ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων επί των οδών 21ης Μαΐου, Π. Βαλλιάνου και Ριζοσπαστών προχώρησε η .

Η συγκεκριμένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλονιάς επέτρεπε την παραχώρηση λωρίδας οδοστρώματος, πλάτους δύο μέτρων, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων επί των συγκεκριμένων δρόμων, και στις ώρες πεζοδρόμησης.

Όμως η Αποκεντρωμένη έκρινε ότι η απόφαση αυτή παραβιάζει διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων της Δημοτικής Κοινότητας Αργοστολίου, αλλά και προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (191/2013) με την οποία καθορίστηκε ο παραχωρούμενος χώρος επί της πλατείας Βαλλιάνου και απορρίφθηκε πρόταση για την παραχώρηση χώρου στον πεζόδρομο επί της οδού περιμετρικά της Πλατείας Βαλλιάνου.

Επιπρόσθετα, η Αποκεντρωμένη απορρίπτει τη συγκεκριμένη απόφαση και γιατί δεν υπήρξε μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τις συγκεκριμένες οδούς, ούτε και σχετική γνωμοδότηση από την αρμόδια αστυνομική αρχή.

Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να προσφύγει κατά της απόφασης εντός ενός μηνός.

Σύνταξη/επιμέλεια: Κεφαλονίτικα Νέα