Οι συνέπειες από την έρευνα κι εξόρυξη υδρογονανθράκων (Ελένη Τραυλού)

Το πετρέλαιο είναι μία ρυπογόνος μορφή ενέργειας η οποία σιγά σιγά εξαντλείται.
Γι’ αυτό όλες οι χώρες της Ευρώπης προσπαθούν να καλύψουν τις ενεργειακές τους ανάγκες με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (πχ. Σουηδία).

Παρ’ όλ’ αυτά εμείς στην Ελλάδα ξεκινάμε εξορύξεις πετρελαίου και που;
στο Ιόνιο την πιο σεισμογενή περιοχή της Ευρώπης.
Ας δούμε λοιπόν τις συνέπειες αυτής της “επένδυσης”.

1) Γνωρίζουμε όλοι πόσο ασταθές ενεργειακά είναι το υπέδαφος στο Ιόνιο και ειδικά στη περιοχή της Κεφαλονιάς. Όποια γεώτρηση γίνει σε βάθος 4χλμ. (το εστιακό βάθος των σεισμών του 2014 ήταν μεταξύ 2 και 5χλμ.) μπορεί να διαταράξει την πρόσκαιρη ισορροπία που έχουμε. Πόσο μάλλον αφού δεν θα γίνει μόνο μια γεώτρηση, αλλά το υπέδαφος θα γίνει “σουρωτήρι”.
Με αποτέλεσμα την πιθανή ενεργοποίηση υπάρχοντος ρήγματος ή τη δημιουργία νέου και  την πρόκληση σεισμού, όχι απαραίτητα τη στιγμή της γεώτρησης αλλά και σε μεταγενέστερο χρόνο.
Είναι γνωστό ότι η περιοχή μας δίνει σεισμούς μέχρι και 7,5R.
Κανένας επιστήμονας δεν είναι σε θέση να γνωρίζει εκ των προτέρων πώς θα συμπεριφερθεί το υπέδαφος σε αυτές τις επεμβάσεις.
2) Οι τσιμενταρισμένοι αγωγοί άντλησης πετρελαίου πολύ εύκολα θα σπάσουν ακόμα και με ένα σεισμό της τάξης των 3- 4R.
Συνέπεια αυτού θα είναι η διαρροή πετρελαίου και η ρύπανση της θάλασσας.
(όπως έγινε το 2010 στον κόλπο του Μεξικού).
3) Τουρισμός.
Η ύπαρξη των μεγάλων πλοίων-πλατφόρμας της εξόρυξης και η έστω και μικρή ρύπανση που σίγουρα θα προκληθεί, θα επηρεάσουν αρνητικά τη προσελευση τουριστών.
(Δεν αρκεί να μην υπάρχει οπτική επαφή με τα πλοία εξόρυξης, ας μην υποτιμάμε την αντίληψη των τουριστών)
4) Βέβαιη διατάραξη του θαλάσσιου οικοσυστήματος με αποτέλεσμα τη μετανάστευση ή ακόμα και την εξαφάνιση θαλάσσιων ειδών, που θα επηρεάσει άμεσα την αλιεία και τις ιχθυοκαλιέργειες.
5) Πρόκληση ατυχήματος σε οποιοδήποτε στάδιο της έρευνας ή της εξόρυξης λόγω ανθρώπινου λάθους.
Μπορούμε να αδιαφορήσουμε για όλα αυτά;

Οι όποιες περιβαλλοντικές μελέτες έχουν σαν στόχο τον περιορισμό των παραπάνω κινδύνων και όχι την  εξάλειψη τους, αφού αυτή δεν είναι δυνατή.
Και οι μελέτες αυτές μπορεί ανα πάσα στιγμή να καταστρατηγηθούν,
αν το υπαγορεύει το συμφέρον της εταιρείας που θα αναλάβει το έργο.
Επίσης συζητείται σοβαρά να αγνοηθούν όλοι οι παραπάνω κίνδυνοι προκειμένου η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων να αποκομίσει σαν αντάλλαγμα το 5% του φορολογητέου εισοδήματος της εταιρείας που θα αναλάβει το έργο.
Εύκολα μπορεί κανείς να αντιληφθεί ότι αυτό το ποσό δεν θα είναι ένα επιπλέον έσοδο της Περιφέρειας, αφού δεν θα είναι αρκετό ούτε για να αντιμετωπιστούν οι παραπάνω συνέπειες.
Για αυτό το τόσο σοβαρό ζήτημα, το οποίο θα επηρεάσει καθοριστικά τη ζωή των  νησιών μας για πολλές γενιές, η απάντηση μας θα πρέπει να είναι ένα ξεκάθαρο και κατηγορηματικό ΟΧΙ.

                                                                 Τραυλού Ελένη

                                                                   Φυσικός MSc

ΣΧΟΛΙΑ

WORDPRESS: 0